escape

October 7, 2009

Bulan Bintang – DiUbud

Filed under: BALI, Lyric — Tags: , , — dewa landung @ 3:54 PM

Yen mula saja tusing nu ada tresna

Yen mula saja tresnane suba hilang

Beli tusing kel sebet

Beli tusing kel ngeling

Apa buin lakar ngemusuhin adi

Diolas percaya beli

Diolas percaya beli

Botol arak menimpalin beli

Masih tusing ngidang mangengsapang adi

Beli rindu kenyem adi

Rindu gelutan adi

Tresna tusing lakar ngidang ngengsapang adi

Diolas percaya beli

Diolas percaya beli

Reff:

Bulan…

Bintang…

Dipetengne jani beli pedidi

Ngenehang adi ne tusing nu ajak beli

Dibeten bulan

Dibeten bintang

Dipetengne jani beli pedidi

Ngenehang adi ne tusing nu ajak beli

Back to Reff

Dibeten bulan

Dibeten bintang

Dipetengne jani beli pedidi

Ngenehang adi ne tusing nu ajak beli

Ne tusing nu ajak beli… (4x)

Advertisements

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: