escape

November 4, 2011

Hindus Should Be Tolerant

Filed under: BALI, Words That Inspiring Me... — Tags: , — dewa landung @ 7:54 AM

If you’re an Hindus then you should be tolerant, if you’re not tolerant then you’re not an Hindus.

 

Ekam Sat Vipraaha Bahudhaa Vadanti

Rg Weda (Buku I, Gita CLXIV, Bait 46)

Arti:

“Hanya ada satu kebenaran tetapi para orang pandai menyebut-Nya dengan banyak nama”

 

Samo ‘ha sarva-bhūteu na me dveyo ‘sti na priyah

ye bhajanti tu mā bhaktyā mayi te teu cāpy aham

(Bhagawadgita, IX:29)

Arti:

“Aku tidak pernah iri dan selalu bersikap adil terhadap semua makhluk.

Bagi-Ku tidak ada yang paling Ku-benci dan tidak ada yang paling Aku kasihi.

Tetapi yang berbakti kepada-Ku, dia berada pada-Ku dan Aku bersamanya pula”

 

Ye yathā mām prapadyante tāms tathaiva bhajāmy aham,

mama vartmānuvartante manusyāh pārtha sarvaśah

(Bhagawadgita, 4:11)

Arti:

“Jalan mana pun yang ditempuh seseorang kepada-Ku,

Aku memberinya anugerah setimpal. Semua orang mencari-Ku

dengan berbagai jalan, wahai putera Partha (Arjuna)”

 

Yo yo yām yām tanum bhaktah śraddhayārcitum icchati,

tasya tasyācalām śraddhām tām eva vidadhāmy aham

(Bhagawadgita, 7:21)

Arti:

“Kepercayaan apapun yang ingin dipeluk seseorang,

Aku perlakukan mereka sama dan

Ku-berikan berkah yang setimpal supaya ia lebih mantap”

Advertisements

Blog at WordPress.com.